top of page
Image by Kiwihug

Demi’s Design, gevestigd te Leende respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Naam                               : Demi’s Design, eenmanszaak van D.A.E. Bierings
Vestigingsadres              : Klooster 1A, 5595 GJ Leende

Telefoonnummer            : 06-10360478

Bereikbaar                       : Maandag t/m zaterdag 09.00 tot 18.00 (zo snel mogelijk een reactie!) Zondag -> maandag weer een reactie.

KvK-nummer                   : 76754499

E-mailadres                     : info@demisdesign.nl

Website                           : www.demisdesign.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Demi’s Design verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– De gemaakte foto’s in opdracht van u.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@demisdesign.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Om het plaatsen van recensies over diensten van Demi’s Design mogelijk te maken, verwerkt Demi’s Design uw naam, foto en inhoud van uw bericht. Met het plaatsen van uw bericht worden deze gegevens zichtbaar. Recensies over diensten van Demi’s Design op de website en social media kanalen, worden uit commercieel belang geplaatst. Demi’s Design verwijdert deze zodra ze niet meer representatief zijn voor de dienstverlening of u heeft een verzoek tot verwijdering.

 

Wanneer u contact met Demi’s Design op wilt nemen via de website, wordt er om uw naam, e-mail en telefoonnummer gevraagd. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor Demi’s Design, zodat Demi’s Design contact met u op kan nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijdert Demi’s Design, zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Demi’s Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om eventuele goederen en diensten bij u af te leveren

– Uit commercieel belang

– Demi’s Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig  

   hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Demi’s Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Demi’s Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens          : 7 jaar                 > wettelijke verplichting van de Belastingdienst

Foto’s                                : 1 maand            > bestelperiode, tenzij anders overeengekomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Demi’s Design verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken is onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Demi’s Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Demi’s Design gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Demi’s Design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@demisdesign.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Demi’s Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact me ons op of via info@desmisdesign.nl.

bottom of page